Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

088 - 9005555 Mail ons

Voordat u uw huurauto gaat ophalen

Reserveren
Bij Europcar Autoverhuur kunt u op de volgende manieren een huurauto reserveren:

Dagdelen en huurdagen

 • Dagdelen kunnen niet vooraf gereserveerd worden en zijn uitsluitend direct te huur aan de balie op basis van beschikbaarheid. Dagdelen kunnen niet gecombineerd worden met losse dagen (een dagdeel is 4 uur).
 • Een huurdag voor bestel- vrachtauto's is gelijk aan één kalenderdag
 • Een huurdag voor personenauto's is gelijk aan 24 uur
 • De periode van 24 uur voor personenauto's kan op ieder gewenst moment tijdens onze openingstijden ingaan
 • Het is niet mogelijk in het weekend voor een dagdeel een personen-, bestel- of vrachtauto te huren.

Verplichte legitimatie

Vergeet niet onderstaande documenten mee te nemen bij het afhalen van uw huurauto. Deze dienen allen op naam te staan van de huurder. Europcar behoudt zich het recht voor om vooraf de gegevens te controleren: 

 • Geldig rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit)
 • Huurders met een woonadres in Nederland dienen een adreslegitimatie in de vorm van een (digitaal) bank- of giroafschrift, loonstrook, uittreksel bevolkingsregister, afschrift van telefoonabonnement vaste telefoon of GSM mee te nemen. Deze documenten mogen ook digitaal ontvangen zijn en door u worden geprint. Ze dienen niet ouder te zijn dan 30 dagen.

Huurders die niet woonachtig in Nederland zijn, dienen een geldig paspoort, geldig rijbewijs en credit card (VISA en Eurocard/Mastercard) op naam mee te nemen als men de huurauto komt ophalen. 
Voor het besturen van een vrachtauto uit de categorie T20K of groter dient u in het bezit te zijn van een chauffeurspas. Deze dient u mee te nemen bij het ophalen van de vrachtauto. Voor de klasse T10R heeft u geen chauffeurspas nodig.

Let op! Een eventuele extra bestuurder dient bij het moment van ophalen van de huurauto aanwezig te zijn. Deze extra bestuurder dient een geldig rijbewijs en adreslegitimatie te kunnen tonen, welke minimaal 1 jaar in bezit is.

Leeftijd/geldigheid rijbewijs

 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;
 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s))  dient minimaal 21 jaar oud te zijn op de stadsvestigingen en luchthavenvestigingen;
 • Voor het huren van de categorie Full Size (Bijvoorbeeld BMW 3 serie of gelijkwaardig) en groter dient de huurder minimaal (en evt. extra bestuurder(s))  25 jaar oud te zijn;
 • Europcar verhuurt particulier uitsluitend voertuigen aan personen die een op hun naam gesteld rijbewijs kunnen overleggen dat geldig is in Nederland;
 • Het rijbewijs dient in een Westers schrift opgesteld te zijn. Zo niet dan moet er tegelijkertijd met dit originele rijbewijs een geldig Internationaal rijbewijs overlegd worden;
 • Een rijbewijs waarop door het uitgevende land vermeld staat dat dit rijbewijs ALLEEN EN UITSLUITEND in het land van afgifte geldig is, is NIET geldig in Nederland.

Wat huurt u?

 • De prijs van de huurauto is inclusief BTW, WA-verzekering, Standaard Eigen Risico en aangegeven vrije kilometers;
 • U heeft de mogelijkheid het Standaard Eigen Risico te verlagen;
 • De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten, aanvullende verzekeringen en extra bestuurder(s);
 • Op de huur van de auto is een waarborgsom van toepassing (de hoogte is terug te vinden op uw reserveringsbevestiging);
 • Voor bestuurders onder de 23 jaar verdubbelen de bedragen voor het Eigen Risico en bijbehorende premies.
 • Onze elektrische voertuigen worden geleverd met een tag, met deze tag kunt u uw huurauto bij de meeste laadpalen in Nederland opladen. Wij belasten hiervoor € 0.16 per verreden km  aan u door, dit bedrag is inclusief btw en inclusief servicekosten.
 • Tarieven met onbeperkte kilometers kunnen niet in (globaal) aanéénsluitende periodes gehuurd worden. Wanneer wij constateren dat er extreme kilometers gereden worden, dan behouden wij ons het recht voor om de verhuring niet meer te verlengen en / of geen nieuwe verhuring(en) meer aan te gaan.   

Waarborgsom

 • Voor personenauto’s bedraagt de minimale waarborgsom € 250,00;
 • Voor bestelauto’s bedraagt de minimale waarborgsom € 350,00;
 • Voor vrachtauto’s tot en met klasse T3OK bedraagt de minimale waarborgsom € 750,00.

De waarborgsom kunt u afhankelijk van de autoklasse op de volgende manier voldoen:

 • Mini en Economy klasse (Kleine auto klasse); contant, pin of Credit Card;
 • Compact klasse (Middel grote auto klasse) ; pin of Credit Card;
 • Intermediate en Standard klasse (Grote auto klasse); Creditcard
 • Full Size, Premium, Luxury en Special  klasse (Grote auto klasse); 2 creditcards of 1 creditcard én 1 pin betaling. Alle kaarten dienen op naam van de huurder te staan;
 • FVMR (7 pers.) pin of Credit Card;
 • Personenbus (9 pers.); pin of Credit Card;
 • Bestelauto; contant, pin of Credit Card;
 • Vrachtauto; Credit Card;
 • Bij vestigingen op luchthavens kan er alleen met creditcard worden betaald;
 • Contante betalingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer de huurder binnen de regio van de verhurende vestiging woonachtig is.
 • Bij de vestigingen in Den Haag (alle vestigingen), Rotterdam (alle vestigingen), Tilburg, Breda, Arnhem, Nijmegen, Amsterdam West en Amsterdam Overtoom kan er niet contant worden betaald.
 • Alleen bestelbussen en auto’s in de Mini klasse kunnen bij onze vestiging op de Overtoom per pin betaald worden, overige voertuigen uitsluitend met creditcard.
 • Bij onze vestigingen in Rotterdam (m.u.v. de luchthaven), Breda en Tilburg kan tot de Compact klasse per pin betaald worden, overige voertuigen uitsluitend met creditcard.

Betaling

Wanneer u ervoor kiest om de waarborgsom per pin te voldoen, wordt het eventuele restantbedrag binnen 5 werkdagen na factuurdatum, gestort op uw bankrekeningnummer. Kiest u ervoor om de waarborgsom contant te voldoen, dan betalen wij u het eventuele restantbedrag contant terug aan de balie.

Moet u nog een bedrag aan Europcar betalen? Dan kunt u bij één van onze vestigingen het bedrag contant of per pin voldoen. Het bedrag kan eventueel ook aan ons overgemaakt worden op rekeningnummer NL47ABNA0549212841, onder vermelding van uw huurovereenkomstnummer en uw factuurnummer.

Buitenland
Het is toegestaan om met een Europcar huurauto vanuit Nederland naar Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Italië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Oostenrijk, Spanje (met uitzondering van Ceuta en Melilla), Verenigd Koninkrijk, Zweden of 
Zwitserland te rijden. Wij verzoeken u bij de vestiging waar u de auto wenst op te halen te vermelden dat u naar het buitenland gaat.

Huurders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat men op de hoogte is van en voldoet aan lokale wet- en regelgeving. Dit omvat ook zaken als vignetten, reflecterende hesjes en winterbanden. Deze zijn niet standaard aanwezig in elk voertuig van Europcar.

Europcar behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren. 

Londense Lage Emissiezone (LEZ)
De binnenstad van Londen kent in de meeste wijken Lage Emissie Zones met strenge emissienormen voor de toelating van voertuigen. Deze eisen gelden voor o.a. vrachtauto’s, bestelbusjes en personenbusjes. Er staan geen slagbomen om weggebruikers te waarschuwen, hooguit informatieborden langs de weg. Een vergissing is dus snel begaan en de boetes kunnen afhankelijk van het voertuig oplopen tot 500 of zelfs 1000 pond

Vooraf registreren
De LEZ dekt het grootste deel van Groot Londen. Binnen dit gebied lezen camera’s de nummerplaten van de voertuigen, aan de hand waarvan er een automatische controle plaats vindt of de betreffende voertuigen aan de gestelde emissienormen voldoen. Als het voertuig niet voldoet aan de norm moet de bestuurder een dagelijkse heffing betalen. Voor vrachtwagens en bijvoorbeeld paardenwagens ligt het dagelijkse tarief op ruim 230 euro (200 pond), voor het rijden in een kampeerbusje in de LEZ-zone is de bestuurder ongeveer 160 euro (100 pond) per dag kwijt.

Het beste is als u van plan bent naar Londen te gaan en een Lage Emissie Zone in moet, uw kenteken voor vertrek te registreren bij Transport For London (TFL) en de heffing van 100 of 200 pond te voldoen. Het is mogelijk dat u geen heffing hoeft te betalen indien uw auto aan de milieu eisen voldoet.

Klik hier voor meer informatie over de tolregeling voor de Lage Emissie Zones in Londen >

Let op! Reist u met een huurauto naar het buitenland? Neem dan altijd een creditcard mee. In geval van pech of schade, willen de meeste leveranciers in het buitenland een creditcard zien.Ook wanneer de kosten gedekt zijn volgens de algemene huurvoorwaarden.


Annuleringsvoorwaarden

Online gemaakte reserveringen kunt u uitsluitend online annuleren in uw persoonlijke account. Voor reserveringen die gemaakt zijn via de vestiging of het Call Center, verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende vestiging of met het Call Center via telefoonnummer +31 (0)88 - 900 55 55.

Voor annuleren zijn de volgende regels van toepassing:

 • U kunt tot 24 uur voor vertrek kosteloos annuleren
 • Annuleert u binnen 24 uur voor vertrek, dan wordt er max. € 50,- aan annuleringskosten doorbelast
 • Annuleringen als gevolg van ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag
 • Indien u vooruit heeft betaald en u annuleert uiterlijk tot 24 uur voor vertrek, dan wordt het volledig vooruitbetaalde bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening
 • Wanneer een auto eerder wordt ingeleverd vindt in geval van vooruitbetaling geen restitutie plaats voor niet gebruikte huurdagen

Verder zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing.


Algemene huurvoorwaarden

Download hieronder de Algemene huurvoorwaarden in pdf formaat:

BOVAG huurvoorwaarden particulier >     

BOVAG huurvoorwaarden zakelijk > 

General Rental Conditions Europcar >

BOVAG Rental terms and conditions >

Privacy Verklaring Europcar >

Privacy Policy Europcar >

Cookieverklaring Europcar >


Disclaimer en het gebruik van de website

De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd. 

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@europcar.nl.

Deze site is gepubliceerd door Europcar Autoverhuur B.V. Het geografische adres is Aankomstpassage 10, 1118 AX Schiphol. Het postadres is Binckhorstlaan 297, 2516 BC DEN HAAG, KvK 27161331. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, tezamen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen overeenkomstig deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benadert.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

 • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn 
 • Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde 
 • Geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken 
 • Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook 
 • De 'look en feel' van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren 
 • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast 
 • Geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken 

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site. 

Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of - verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijke gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.
 

Wet op de privacy

Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of de bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of de bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of de bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De afdeling Autoverhuur Ledenassociatie van BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder of van de bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van de huurder of de bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij verantwoordelijke kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

Het maken van een reservering op deze site

Een reservering (al of niet bevestigd) vormt geen overeenkomst tot het leveren van verhuurdiensten van (een) voertuig (en). Een overeenkomst wordt aangegaan op het tijdstip van huur en de wetten van het land waar de huur plaatsvindt zullen van toepassing zijn op die overeenkomst. Online reserveringen vinden plaats in een beveiligde omgeving door SSL (Secure Socket Layer) encryption protocol. Indien u op- of aanmerkingen over de site heeft, stuurt u dan uw mail naar: marketing@europcar.nl

Varia
Deze voorwaarden bevatten alle met ons overeengekomen voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze site. Geen andere schriftelijke of mondelinge stelling (met inbegrip van stellingen in een brochure of in door ons gepubliceerd promotiemateriaal) zal er deel van uit maken. 

BACK TO TOP
BACK TO TOP