Actie Natuurmonumenten klimaatbos succes

Actie Natuurmonumenten klimaatbos succes

088 - 9005555 Mail ons
donderdag 1 mei 2008

De actie van Natuurmonumenten om in ruim één week tijd een klimaatbos in Flevoland neer te zetten is succesvol geweest. Het doel om eind februari 60.000 bomen te verkopen en te planten is gehaald. 6000 mensen kwamen zelf naar het bos toe en plantten een boom. Daarnaast trokken ook veel bedrijven naar het Klimaatbos om met het personeel een deel van het bos aan te leggen. De actie van Natuurmonumenten werd ondersteund door bekende Nederlanders die een nacht doorbrachten in een speciale klimaathut midden in het bos.
 

Hart

Het Natuurmonumenten Klimaatbos is een hartvormig bos van 27 hectare bij Biddinghuizen, dat duurzaam wordt beheerd en waar mensen in de toekomst doorheen kunnen wandelen.
De aanplant van het bos was in eerste plaats bedoeld om de aandacht te vestigen op de gevolgen van klimaatverandering en op wat we daar zelf aan kunnen doen. Zo vormt het bos een levend symbool voor onze gemeenschappelijke inspanningen voor het klimaat. Daarnaast houdt het ook CO2 vast. De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot voor de samenleving. Zo zijn maatregelen nodig om wateroverlast door extreme regenval op te vangen. Voor de natuur zijn de gevolgen ook ingrijpend. Door de hoge temperaturen en door de periodes van grote neerslag zullen veel planten en dieren in hun huidige leefgebieden niet kunnen overleven.Voor dieren en planten is het vrijwel onmogelijk om zich te verplaatsen naar andere gebieden, door de grote mate van versnippering. Gelukkig biedt de natuur ook zelf perspectieven om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan of op te vangen.

 

Eik

Het was de eerste keer dat er in de Flevopolder geen productiebos werd aangelegd, maar een gevarieerd bos met soorten die ook gedijen bij warmer en vochtiger weer. De meeste bezoekers die een boom kwamen planten hadden volgens boswachter Age Boonstra een voorkeur voor de eik. Verder was het opvallend hoeveel mensen een symbolische betekenis gaven aan deze handeling. Zo waren er grootouders die een boom kwamen planten voor hun kleinkinderen of bezoekers die dat deden ter nagedachtenis aan een overleden dierbare.

Alle nieuwsberichten