Hoe verloopt de afrekening?

Hoe verloopt de afrekening?

088 - 9005555 Mail ons

Na het inleveren van je Oproepauto maak ik de eindfactuur op. Op deze eindfactuur zal ik eventuele extra kosten vermelden zoals extra tankkosten etc. De eventuele extra kosten schrijf ik van hetzelfde rekeningnummer af waarmee je eerder je Oproepauto hebt betaald.

Tijdens je reservering heb je akkoord gegeven voor het automatisch incasseren van eventuele extra kosten.